Puur Panash - biologisch
Sharing is Caring - Panash Blog

Echt biologisch, en dat is niet zomaar een claim! Puur Panash 🌿

Wij mogen onze pannenkoekmixen biologisch noemen, omdat we Skal gecertificeerd zijn. Het Skal keurmerk herken je aan een embleem op de verpakking. Dat bestaat uit een groen veld met witte sterretjes, die gezamenlijk een blad van een plant vormen. De nerf van het blad is een vallende ster. Wat is dat nu precies, een Skal certificaat en wat houdt biologisch in? Waarom is een certificaat nodig en hoe kan de biologische kwaliteit gegarandeerd worden? 

SKAL Bio logo

Wat is biologisch?

Biologisch zegt iets over de productiewijze van voedsel. Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Zo worden bijvoorbeeld mestoverschotten voorkomen en krijgen dieren meer ruimte dan in de gangbare veeteelt en landbouw. Bij de productie van biologische ingrediënten, mag geen kunstmest gebruikt worden, geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen genetisch gemodificeerde organismen. De boeren en telers kiezen ervoor om de natuur zoveel mogelijk zijn werk te laten doen, door zo min mogelijk in te grijpen. Dit is goed voor de natuur en de biodiversiteit. Grondwater vervuilt zo minder, het risico op dierziektes al BSE of de varkenspest neemt sterk af enzovoort. Mens en dier zijn dus gebaat bij biologische productiewijze.

Biologisch is een beschermde term

Het Skal certificaat is door de Europese gemeenschap in het leven geroepen om de consument te beschermen. Je mag een product alleen biologisch noemen, als het voldoet aan de eisen die daarvoor zijn opgesteld in de EU.

Biologisch is dus een beschermde term. Bedrijven met een Skal certificering moeten voldoen aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Dat zijn nogal wat regels. In Nederland registreert, certificeert en controleert Skal Biocontrole uit Kampen alle bedrijven die biologische producten produceren, verhandelen, verpakken en importeren.

Zij doen dit in opdracht van het Ministerie van Landbouw. Skal controleert de biologische oorsprong van ingrediënten, maar ook de productieketen om te komen tot biologische eindproducten. Dus als je een product koopt met Skal certificaat, weet je zeker dat het biologisch is.  

Kwaliteitsplan

Om de biologische kwaliteit te garanderen is het belangrijk dat alle stappen in de productieketen gecontroleerd worden. Net als elk bedrijf dat Skal gecertificeerd is, hebben wij een kwaliteitsplan. Producten die binnen komen, checken we op de biologische oorsprong.

We registreren de datum van binnenkomst van ingrediënten, wat de houdbaarheid is en hoe het product verpakt is. De verpakking krijgt gekoppeld aan dit registratiesysteem een uniek codenummer op de verpakking, zodat het altijd traceerbaar is.

Stel dat we ook niet-biologische producten gaan maken, worden die afgescheiden bewaard van de biologische producten, zodat ze niet kunnen vermengen.

Bij twijfel over de biologische herkomst van ingrediënten die we gebruiken, zijn we verplicht Skal Nederland te informeren. Zij stellen dan een onderzoek in. Ook zijn we verplicht een klachtenregistratie bij te houden.

De aard van de klacht wordt hierin genoteerd en de maatregelen die genomen zijn om het probleem op te lossen. Omdat elk Skal gecertificeerd bedrijf een kwaliteitsplan heeft, kan de biologische afkomst van een product via deze controles gegarandeerd worden.

We zijn er trots op dat we het Skal certificaat hebben ontvangen, want hiermee bewijzen we de biologische kwaliteit van onze bakmixen. Heb je vragen over de herkomst van Panash bakmixen? Neem gerust contact met ons op via info@panash.nl.

</span></p>

Reageer

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven *